DESTRUKTION AV DOKUMENT


-Att kassera större mängder material med egen dokumentförstöring är tidsödande. Tid du nu istället kan lägga på din verksamhet.

Nu kan Lager1 hjälpa er med detta.

-Vi arbetar under sekretess och det material ni sänder in destrueras inom något dygn i dokumentförstörare (säkerhetsnivå 3) som tillåter stora volymer.
Vi intygar/bekräftar när det är klart.

Därefter går det makulerade materialet för återvinning.

- Bokföring får destrueras efter 7 år. Men väljer du att skanna in fakturorna så säger dock bokföringslagen att du bara behöver
arkivera originalet i 3 år och den inskannade kopian i 7 år.

- Om ni önskar så hämtar vi dessutom eradokument.Kontakta oss vid fler frågor.